Главно мюфтийство  подкрепя инициативата на КАТ - "Водачи и пешеходци за толерантност на пътя"

 

 По повод Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП - 17 ноември Главно мюфтийство организира възпоменателна проповед - хутбе и всеобща молитва за загиналите вследствие на пътнотранспортни произшествия (ПТП). Проповедта и молитвата ще бъдат изпълнени на 14 ноември по време на петъчната молитва. 

Инициативата е подета съвместно с Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), Дирекция по "Вероизповеданията" на МС и КАТ под мотото "Водачи и пешеходци за толерантност на пътя". Всяка деноминация ще отслужи молитва според своите религиозни канони с цел да фокусира вниманието на обществото върху този проблем. 

Главно мюфтийство е подготвило нарочна проповед - хутбе в което се казва "Всевишният Аллах е сътворил човека в най-прекрасния образ, удостоил го с почит, низпослал му Своето напътствие и сторил така, че неговите „имущества, живот, кръв, чест и вяра” да са неприкосновени. Посочвайки, че го сътворил с достойнство, е разяснил, че ще го поставя на изпитание. Затова го предупредил с повелята: „...И не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта...” (ел-Бакара, 2: 195). 

Това е поредната година в, която религиозните общности и институциите в страната се обединяват около тази кауза с оглед на по активна превенция и предотвратяване на причините за ПТП.

 

Може да свалите хутбе на български от тук:

 Може да свалите хутбе на турски от тук:

 

Може да свалите практически инструкции на КАТ от тук:

 

Видео:


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.