ДЖЕЛАЛ ФАИК

Главен секретар

 

e-mail: d.faik@grandmufti.bg

Джелал Фаик е роден на 12 Януари 1988г. в град Балчик

Средното си Образование завършва в СОУ“ Христо Смирненски“ Оброчище

През 2007 започва Висшето си образование в Франкофонската програма на НБУ със специалност мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, същата година е избран за Общински съветник в Община Балчик и председателства постоянната комисия по Образование, социални и младежки дейности към общинският съвет.
През 2010 година прави стаж във Франция по специалността, а през 2011 година записва второ висше образование в ВТУ, "Св. Св. Кирил и Методий" с направление педагогика на обучението по История и География с професионална квалификационна степен: Учител по История и География. 2012 година започва работа в Общинската администрация на Община Балчик с ресор Гражданска регистрация и Административно обслужване. В Периода 01.03 – 01.05.2014 година е на стаж в Брюксел,  Европейският Парламент.

От 11 Април 2016 година заема длъжността главен секретар на Главно мюфтийство. Пряко отговаря и ръководи отделите "Международен", "Връзки с обществеността и протокол", "Административен", "Архив на Мюсюлманско изповедание" в Главно мюфтийство. Изпълнява функцията на говорител на Мюсюлманско изповедание и началник кабинет на  главния мюфтия.

Женен, с две деца.

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.