Отдел „Финансов“

 

Дейността на отдела има отговорности във връзка със счетоводно отчитане на стопанските операции; финансово и данъчно счетоводство; бюджетиране и бюджетен контрол, човешки ресурси, труд и работна заплата.

 

Служители:

 

Фатима Мангова
Главен счетоводител

 

Сабри Мустафов
Зам. главен счетоводител

 

Айсун Емирсали

Счетоводител

 

Сейхан Мехмед
Длъжностно лице по защита на личните данни

 

Гюнай Хаджи

Експерт на каса

Контакти:

Ел. поща: finance@grandmufti.bg

Ел. поща: pdo_mi@abv.bg

 

тел.: 02/4471245

централен: 02/981 60 01


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.