АХМЕД ХАСАНОВ

Заместник-главен мюфтия

E-mail: omurtagli@gmail.com

Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в град Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, след което записва и през 1996 година завършва Средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен. След това постъпва във Висшия ислямски институт в София и завършва следването си в него през 2002 година.


През 2001 година взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 година изпълнява длъжността
на имам във „Фъндък джамия” в град Омуртаг.

Завършва магистратурата си през 2007 година в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“.

От 2008 до 2010 година работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 година е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия.

Понастоящем е преподавател по Коран-и Керим във Висшия ислямски институт в София, като същевременно подготвя докторската си дисертация на тема „Образци на положителни човешки типове в Корана“.

 

Женен, с едно дете.


  

                                                        

МУРАТ  ПИНГОВ

Заместник-главен мюфтия

 E-mail:  m.pingov@grandmufti.bg


През 2002
година завършва Средно образование в град Бозязъ, обл. Мерсин в Република Турция.

През 2006година завършва висшето си образование  в Университета „Улудаг”в град Бурса  в Турция.

Избран е за районен мюфтия на София през 2011 година.

От 2012година и към момента е заместник-главен мюфтия.  

Женен, с три деца.


  

 

БЕЙХАН МЕХМЕД

Заместник-главен мюфтия

 

E-mail:  beyhanm_m@hotmail.com

Бейхан Мустафа Мехмед е роден през 1981 година в град Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в своето родно  село  Обител, след което записва и през 1999 година завършва Средното духовно училище гр.Русе . След това постъпва във Висш Ислямски Институт гр. София, където учи една година и  през 2000г.  е приет в Теологически Факултет на Селджукски Университет в гр. Коня, от където се дипломира през 2004 година.

В периода 2004-2005 г. е Преподавател в Курса за имами в с. Устина. 

В периода 2005-2006 г. е Преподавател и Възпитател в ДУ гр.Момчилград.

От 2006-2010 е имам в  историческата Томбул  джамия, възпитател в духовно училище "Нювваб", Ваиз на РМ Шумен и 6 месеца преподавател в духовното училище.

От февруари 2010 г. до март 2021 г. е Районен  Мюфтия на гр. Кърджали.

Магистърската степен придобива през 2010 г.  от Шуменски Университет, катедра Управление на Образованието.  Продължава докторантурата си  в Истанбулски Университет.

Има писани статии в Сп. Мюсюлмани, издадени книги "Рахмет Есинтилери", " Религиозни Песни на три езика", " Културен Проект 4 вида Мевлид - писани в България" 

През  2020г. по време на месец Рамазан реализира проекта "Рамазанско Училище - Рамазан окулу"  по Ютюб канала на Изповеданието.  Член е  в "Комисията по подготвяне на книгите По Религия Ислям за държавните училища" .

 

Женен, с едно дете.

 

 

 

 


 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.