Курбан 2021

 

 

АХМЕД ХАСАНОВ

Заместник-главен мюфтия

E-mail: omurtagli@gmail.com

Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в град Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, след което записва и през 1996 година завършва Средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен. След това постъпва във Висшия ислямски институт в София и завършва следването си в него през 2002 година.


През 2001 година взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 година изпълнява длъжността
на имам във „Фъндък джамия” в град Омуртаг.

Завършва магистратурата си през 2007 година в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“.

От 2008 до 2010 година работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 година е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия.

Понастоящем е преподавател по Коран-и Керим във Висшия ислямски институт в София, като същевременно подготвя докторската си дисертация на тема „Образци на положителни човешки типове в Корана“.

 

Женен, с едно дете.


 

МУРАТ  ПИНГОВ

Заместник-главен мюфтия

 E-mail:  m.pingov@grandmufti.bg


През 2002
година завършва Средно образование в град Бозязъ, обл. Мерсин в Република Турция.

През 2006година завършва висшето си образование  в Университета „Улудаг”в град Бурса  в Турция.

Избран е за районен мюфтия на София през 2011година.

От 2012година и към момента е заместник-главен мюфтия. 

 

Женен, с две деца.


 

БИРАЛИ БИРАЛИ

Заместник-главен мюфтия

 

 E-mail:  b.birali@grandmufti.bg

 Роден е на 24.10.1969 година в град Славяново, плевенско.

 Завършва гимназия в родното си място.

 През 1990 година завършва Медицински колеж – Варна със специалност Зъботехника.

 През 2000 година завършва в Йордания, където получава степен бакалавър по “Основи на религията”. Същата година постъпва на работа като ваиз в Районно мюфтийство – Плевен. През 2001 година е избран за районен мюфтия на Плевен. Години по-късно, през 2008 година става заместник-главен мюфтия на България.

Междувременно получава магистърска степен по Психология през 2008 година във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Художник е. Има две самостоятелни изложби в България и Йордания.
Женен, с две деца

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.