Отдел „Връзки с обществеността и протокол"

 

 

 

 

Основната цел на Отдел „Връзки с обществеността и протокол" е да планира, координира и провежда информационната политика на Главно мюфтийство, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на институцията и информира обществеността за политиката на Изповеданието. Отговаря още за провеждането протоколната дейност на Главно мюфтийство, обезпечава публичните изяви на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар на Мюсюлманско изповедание.

 

 

 

 

Контакти:

Ел. поща: h.emin@grandmufti.bg

Ел. поща: ir@grandmufti.bg

Тел.: 02/981 60 01 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.