Отдел „Вакъфи“

 

Дейността на отдела се изразява в уреждане на въпроси, свързани с придобиването, картотекирането, стопанисването, управлението и разпореждането с имотите, собственост на Мюсюлманско изповедание в Република България.

 

Служители:

 

Хасан Юсеинов

Началник Отдел „Вакъфи"

 

Алпер Емурлов
Експерт Отдел „Вакъфи"

 

Контакти:

Ел. поща: h.yuseinov@grandmufti.bg

 

тел.: 02/4471223

централен: 02/981 60 01

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.