Отдел „Външни отношения”

 

Отделът за външни отношения разработва и прилага стратегия за външни отношения на Мюсюлманско изповедание, която повишава репутацията на институцията на международно ниво;

Поддържане на религиозни, културни, хуманитарни и приятелски връзки със сродни организации и мюфтийства в чужбина, международни организации и дипломатически мисии във връзка с пълномощието и мандата на Мюсюлманско изповедание;

Осигуряване на комуникация и сътрудничество; установяване на връзки и координация, провеждане на проучвания за създаване на нови области на сътрудничество с други международни институции и организации, свързани с дейността на Мюсюлманско изповедание;

Планиране на посещения на чуждестранни делегации и официални лица, организиране и координиране на международни срещи, конференции, семинари и подобни събития в рамките на пълномощието на Мюсюлманско изповедание;

Установяване на контакти и поддържане на връзки с българските граждани, изповядващи ислямска религия, живеещи в чужбина, както и сътрудничество и взаимопомощ.

Наблюдение на дейностите и развитието, протичащи в чужбина по въпроси от дейността на Мюсюлманско изповедание.

 

 

 

 

Служители:

 

Хайри Емин
Началник на Отдел „Външни отношения“

 

Контакти:

Ел. поща: h.emin@grandmufti.bg

тел.: 02/4471228

централен: 02/981 60 01

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.