Отдел „Издателство“

 

Отдела „Издателство“ организира дейността, свързана с печатните издания на Мюсюлманското изповедание. Издава месечно списание „Мюсюлмани“ и детското приложение „Хилял”. Организира написването, превода и отпечатването на проектираните издания. Осъществява връзки с печатници, издателски къщи и базари на книгата. Координира дейността на отдел „Издателство“ в районните мюфтийства. Отговаря на въпроси, касаещи дейността на отдела. Изгражда разпространителска мрежа. Организира периодични срещи с Комисията по издателска дейност. Изготвя програми за разпространяването и продажбата на издадената религиозна литература. Организира посещения в районните мюфтийства и религиозните училища.

 

Служители:

 

Джамал Хатип

Началник отдел "Издателство"

 

Салих Шабанов

Технически редактор на списание "Мюсюлмани"

 

 

Адрес:

1000 София,

ул. „Братя Миладинови” №27


Ел. поща: publishing@grandmufti.bg

Ел. поща: muslumani@abv.bg

Tел.: 02/981 60 01

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.