Списък на сурите

1. СУРА АЛ-ФАТИХА - слушай на [Български] и [Арабски]

2. АЛ-БАКАРА - слушай на [Български] и [Арабски]

3. АЛ ИМРАН - слушай на [Български] и [Арабски]

4. АН-НИСА - слушай на [Български] и [Арабски]

5. АЛ-МАИДА - слушай на [Български] и [Арабски]

6. АЛ-АНАМ - слушай на [Български] и [Арабски]

7. АЛ-ААРАФ - слушай на [Български] и [Арабски]

8. АЛ-АНФАЛ - слушай на [Български] и [Арабски]

9. АТ-ТАУБА - слушай на [Български] и [Арабски]

10. ЮНУС - слушай на [Български] и [Арабски]

11. ХУД - слушай на [Български] и [Арабски]

12. ЮСУФ - слушай на [Български] и [Арабски]

13. АР-РААД - слушай на [Български] и [Арабски]

14. ИБРАХИМ - слушай на [Български] и [Арабски]

15. АЛ-ХИДЖР - слушай на [Български] и [Арабски]

16. АН-НАХЛ - слушай на [Български] и [Арабски]

17. АЛ-ИСРА - слушай на [Български] и [Арабски]

18. АЛ-КАХФ - слушай на [Български] и [Арабски]

19. МАРИАМ - слушай на [Български] и [Арабски]

20. ТА ХА - слушай на [Български] и [Арабски]

21. АЛ-АНБИЯ - слушай на [Български] и [Арабски]

22. АЛ-ХАДЖ - слушай на [Български] и [Арабски]

23. АЛ-МУАМИНУН - слушай на [Български] и [Арабски]

24. АН-НУР - слушай на [Български] и [Арабски]

25. АЛ-ФУРКАН - слушай на [Български] и [Арабски]

26. АШ-ШУАРА - слушай на [Български] и [Арабски]

27. АН-НАМЛ - слушай на [Български] и [Арабски]

28. АЛ-КАСАС - слушай на [Български] и [Арабски]

29. АЛ-АНКАБУТ - слушай на [Български] и [Арабски]

30. АР-РУМ - слушай на [Български] и [Арабски]

31. ЛУКМАН - слушай на [Български] и [Арабски]

32. АС-САДЖДА - слушай на [Български] и [Арабски]

33. АЛ-АХЗАБ - слушай на [Български] и [Арабски]

34. САБА - слушай на [Български] и [Арабски]

35. ФАТИР - слушай на [Български] и [Арабски]

36. ЙА СИН - слушай на [Български] и [Арабски]

37. АС-САФФАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

38. САД - слушай на [Български] и [Арабски]

39. АЗ-ЗУМАР - слушай на [Български] и [Арабски]

40. ГАФИР - слушай на [Български] и [Арабски]

41. ФУССИЛАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

42. АШ-ШУРА - слушай на [Български] и [Арабски]

43. АЗ-ЗУХРУФ - слушай на [Български] и [Арабски]

44. АД-ДУХАН - слушай на [Български] и [Арабски]

45. АЛ-ДЖАСИЯ - слушай на [Български] и [Арабски]

46. АЛ-АХКАФ - слушай на [Български] и [Арабски]

47. МУХАММЕД - слушай на [Български] и [Арабски]

48. АЛ-ФАТХ - слушай на [Български] и [Арабски]

49. АЛ-ХУДЖУРАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

50. КАФ - слушай на [Български] и [Арабски]

51. АЗ-ЗАРИЙАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

52. АТ-ТУР - слушай на [Български] и [Арабски]

53. АН-НАДЖМ - слушай на [Български] и [Арабски]

54. АЛ-КАМАР - слушай на [Български] и [Арабски]

55. АР-РАХМАН - слушай на [Български] и [Арабски]

56. АЛ-УАКИА - слушай на [Български] и [Арабски]

57. АЛ-ХАДИД - слушай на [Български] и [Арабски]

58. АЛ-МУДЖАДАЛА - слушай на [Български] и [Арабски]

59. АЛ-ХАШР - слушай на [Български] и [Арабски]

60. АЛ-МУМТАХАНА - слушай на [Български] и [Арабски]

61. АС-САФФ - слушай на [Български] и [Арабски]

62. АЛ-ДЖУМУА - слушай на [Български] и [Арабски]

63. АЛ-МУНАФИКУН - слушай на [Български] и [Арабски]

64. АТ-ТАГАБУН - слушай на [Български] и [Арабски]

65. АТ-ТАЛАК - слушай на [Български] и [Арабски]

66. АТ-ТАХРИМ - слушай на [Български] и [Арабски]

67. АЛ-МУЛК - слушай на [Български] и [Арабски]

68. АЛ-КАЛАМ - слушай на [Български] и [Арабски]

69. АЛ-ХАККА - слушай на [Български] и [Арабски]

70. АЛ-МААРИДЖ - слушай на [Български] и [Арабски]

71. НУХ - слушай на [Български] и [Арабски]

72. АЛ-ДЖИНН - слушай на [Български] и [Арабски]

73. АЛ-МУЗЗАММИЛ - слушай на [Български] и [Арабски]

74. АЛ-МУДДАССИР - слушай на [Български] и [Арабски]

75. АЛ-КИЙАМА - слушай на [Български] и [Арабски]

76. АЛ-ИНСАН - слушай на [Български] и [Арабски]

77. АЛ-МУРСАЛАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

78. АН-НАБА - слушай на [Български] и [Арабски]

79. АН-НАЗИАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

80. АБАСА - слушай на [Български] и [Арабски]

81. АТ-ТАКУИР - слушай на [Български] и [Арабски]

82. АЛ-ИНФИТАР - слушай на [Български] и [Арабски]

83. АЛ-МУТАФФИФИН - слушай на [Български] и [Арабски]

84. АЛ-ИНШИКАК - слушай на [Български] и [Арабски]

85. АЛ-БУРУДЖ - слушай на [Български] и [Арабски]

86. АТ-ТАРИК - слушай на [Български] и [Арабски]

87. АЛ-АЛЯ - слушай на [Български] и [Арабски]

88. АЛ-ГАШИЯ - слушай на [Български] и [Арабски]

89. АЛ-ФАДЖР - слушай на [Български] и [Арабски]

90. АЛ-БАЛАД - слушай на [Български] и [Арабски]

91. АШ-ШАМС - слушай на [Български] и [Арабски]

92. АЛ-ЛАЙЛ - слушай на [Български] и [Арабски]

93. АД-ДУХА - слушай на [Български] и [Арабски]

94. АЛ-ИНШИРАХ - слушай на [Български] и [Арабски]

95. АТ-ТИН - слушай на [Български] и [Арабски]

96. АЛ-АЛАК - слушай на [Български] и [Арабски]

97. АЛ-КАДР - слушай на [Български] и [Арабски]

98. АЛ-БАЙИНА - слушай на [Български] и [Арабски]

99. АЗ-ЗАЛЗАЛА - слушай на [Български] и [Арабски]

100. АЛ-АДИАТ - слушай на [Български] и [Арабски]

101. АЛ-КАРИА - слушай на [Български] и [Арабски]

102. АТ-ТАКАСУР - слушай на [Български] и [Арабски]

103. АЛ-АСР - слушай на [Български] и [Арабски]

104. АЛ-ХУМАЗА - слушай на [Български] и [Арабски]

105. АЛ-ФИЛ - слушай на [Български] и [Арабски]

106. КУРАЙШ - слушай на [Български] и [Арабски]

107. АЛ-МАУН - слушай на [Български] и [Арабски]

108. АЛ-КАУСАР - слушай на [Български] и [Арабски]

109. АЛ-КАФИРУН - слушай на [Български] и [Арабски]

110. АН-НАСР - слушай на [Български] и [Арабски]

111. АЛ-МАСАД - слушай на [Български] и [Арабски]

112. АЛ-ИХЛАС - слушай на [Български] и [Арабски]

113. АЛ-ФАЛАК - слушай на [Български] и [Арабски]

114. АН-НАС - слушай на [Български] и [Арабски]

 

 Може да свалите всички записи от _ТУК_

...

В процес на разработка! 

(Аудио записите на всички сури на български и арабски ще бъдат достъпни в най-скоро време!)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.