В трудните моменти на пандемията  ежегодния конкурс на Мюсюлманско изповедание „Джамията в моя живот“ тази година привлече рекорден брой участници от мюсюлманската общност на 13 районни мюфтийства.

Младите мюсюлмани поеха предизвикателството да покажат своите дарби и умения в три възрастови групи и в следните три състезателни категории: рисунка – стихотворение – есе.

В миналогодишното издание на конкурса са участвали 59 деца и младежи. Тази година състезателен интерес към рисуването са показали 146 участници, а в писането на есета са участвали 29 участници и умения в писането на стихотворение са показали 17 участници. 

„Целта на конкурса е подрастващите мюсюлмани да осъзнаят, че изкуството е възможност за превъплъщение на религиозните ценности и е връзка с душата на човека. Бих искал да благодаря за усърдната работа на районните мюфтийства и на всички ръководители на летните коран-курсове за проявеното постоянство, без тях конкурсът нямаше да бъде реализиран в същите параметри.“ – сподели за Grandmufti.bg заместник главният мюфтия Бирали Мюмюн Бирали.

Предвид многобройния интерес към състезанието експертното жури  след подробни разисквания направи следното класиране на участниците:  

 

Категория „Рисунка“

Възрастова група: 7-13 години

I-во място: Анифе Моллова, Районно мюфтийство - Търговище

II-ро място: Емине Караасанова, Районно мюфтийство - Пазарджик

III-ро място: Сема Шериф, Районно мюфтийство - Кърджали 

 

Възрастова група: 14-18 години

I-во място: Хава Юсуфова, Районно мюфтийство - Търговище

II-ро място: Салиха Сабри, Районно мюфтийство - София

III-то място: Фатме Ибрям, Районно мюфтийство - Кърджали

 

Възрастова група: 19-25 години

I-во място: Фатме Арнаутска, Районно мюфтийство – Благоевград

II-ро място: Айджан Онбаши, Районно мюфтийство – Стара Загора

III-то място: Жулиета Деспотова, Районно мюфтийство – София

 

Поощрителни награди в категория „Рисунка“ ще получат:

Шериф Ахмед, Районно мюфтийство –Пловдив

Рания Чангалова - Районно мюфтийство – Смолян

Яница Младенова - Районно мюфтийство – Монтана

Авизе Шеин - Районно мюфтийство – Благоевград

Бахар Муса - Районно мюфтийство – Кърджали

Джемиле Мустафова - Районно мюфтийство – Търговище

Хатиджа Комарова - Районно мюфтийство – Благоевград.

 

Творбите в категория „Рисунка“ бяха оценени от жури в състав:

Председател: Бирали Мюмюн Бирали – зам. Главен мюфтия

Член: Реджеп Якъбов - художник

Член: Емрах Якъбов - художник

 

Категория „Есе“

Възрастова група: 7-13 години

I-во място: Дженк Вадет, Районно мюфтийство - Шумен

II-ро място: Вайде Ариф, Районно мюфтийство – Шумен

III-то място: Невин Фикриева, Районно мюфтийство - Шумен

 

Възрастова група: 14-18 години

I-во място: Селин Мехмед, Районно мюфтийство - Шумен

II-ро място: Дилек Реджеб, Районно мюфтийство – Разград

III-то място: Селвина Ферадова, Районно мюфтийство - Смолян

 

Възрастова група: 19-25 години

I-во място: Алейна Билен, Районно мюфтийство – Стара загора

II-ро място: Фатме Ислям, Районно мюфтийство - Пазарджик

 III-то място: Айрет Тербешева, Районно мюфтийство – Благоевград

 

Категория „Стихотворение“

Възрастова група: 7-13 години

I-во място: Мерве Авдикова, Районно мюфтийство - Пазарджик

II-ро място: Ася Атипова, Районно мюфтийство - София

III-то място: Фатиме Муса, Районно мюфтийство – Благоевград

 

Възрастова група: 14-18 години

I-во място: Джуна Шондрова, Районно мюфтийство – Благоевград

II-ро място: Ремизе Церова, Районно мюфтийство – Благоевград

III-то място: Бейнур Акиф, Районно мюфтийство – Разград

 

Възрастова група: 19-25 години

I-во място: Гюлтена Арнаутска, Районно мюфтийство – Благоевград

II-ро място: Айрет Тербешева, Районно мюфтийство – Благоевград

III-то място: Айше Дженева, Районно мюфтийство – Пазарджик

 

Творбите в категориите „Стихотворение“ и „Есе“ бяха оценени от жури в състав:

Председател: Джемал Хатип – началник на Отдел „Издателство“ в Главно мюфтийство

Член: Д-р Емине Байрактарова – преподавател във Висшия ислямски институт

Член: Исмие Исмаилова – Студент във ВИИ. 

 

Всеки участник в ежегодния конкурс „Джамията в моя живот“ ще получи сертификат за участието си, а победителите в различните категории ще получат предметни награди на различна стойност според мястото, на което са се класирали:

I-во място награда на стойност 150.00 лева

II-ро място награда на стойност 100.00 лева

III-то място награда на стойност 50.00 лева

 

Организаторите на конкурса „Джамията в моя живот“ 2020 ще се свържат с всеки от победителите, за да уточнят начина на получаване на наградите.

 

Автор: Фахредин Молламехмед