На 14.10.2020 г. (сряда) Районно мюфтийство – Русе проведе работно заседание с имамите и председателите на мюсюлмански настоятелства в областта. Бяха обсъдени теми като предстоящата Национална Конференция на Мюсюлманско изповедание, доклади на имамите за дейността, статистика на броя на мюсюлманите в област Русе, дейности през зимния сезон (зимни сохбети) и Нощта Мевлид.

Заседанието започна с четене на айети от Корана от гост имама Ахмед Йешилюрт, след което Районният мюфтия на Русе – г-н Юджел Хюсню представи дневния ред и приветства всички с добре дошли. На заседанието присъстваха още: г-н Туруду Йълдъръм – гост имам, г-н Ибазер Ибазеров – ваиз към РМ – Русе и г-н Неджметин Неджмиев – експерт „Вакъфи“.

Относно предстоящата Национална конференция секретарят на РМ-Русе  Рагуб Рагуб раздаде на присъстващите комплект от документи, които включват набор от документи във връзка с излъчването на делегати за предстоящата конференция. По същата точка Районният мюфтия даде кратко разяснение относно избирането на делегати и организирането на предстоящата конференция.

Относно докладите на имамите, Районният мюфтия даде възможност на всички имами да представят кратък доклад за извършената дейност по населените места.  Всички имами и председатели изнесоха кратък доклад.

По отношение на преброяването, Районно мюфтийство на предишно заседание бе възложило задача на подразделенията си и на имамите да направят статистика относно – броя, етноса и състоянието на мюсюлманите по населените места. За целта вече има по-ясна картина за състоянието на мюсюлманската общност в областта.

Относно  дейността през зимния сезон, Районният мюфтия наблегна на  чистотата и хигиената в дворовете и интериора на джамиите, като се спря на важността за спазване на противоепидемичните мерки . Също така наблегна и на предстоящия отоплителен сезон, като подчерта да се спазват противопожарните дейности. Имамите бяха уведомени за предстоящите зимни сохбети по населените места, които се превърнаха в традиция в областта.

Относно Нощта Мевлид имамите предложиха на Районния мюфтия, дори и с малко хора нощта все пак да бъде отбелязама по джамиите. Районният мюфтия г-н Юджел Хюсню остана много доволен от предложенията и обеща, че ще посети при възможност всички населени места, където ще се чества.

След изчерпване на дневния ред, работното заседание бе закрито с дуа за здраве, благоденствие и берекет от гост имама г-н Туруду Йълдъръм.