Районно Мюфтийство Кърджали проведе работна среща с имамите. Срещата започна с рецитирането на айети от Корана и продължи с  реч на районния мюфтия на Кърджали – г-н Бейхан Мехмед, след  което бе  представен и дневния ред. В края на програмата бяха изслушани препоръки и предложения от присъстващите имами.

Районният мюфтия раздели дневния ред на две: оценка на извършените дейности и подготовка за актуални дейности.

На срещата се обсъдиха следните теми:

1. Националната Конференция, която ще се проведе в гр. София на 28.11.2020г.

2. Преброяване на населението в Република България

3. Седмицата на сираците

4. Новата  сграда за обслужване и обучение в гр. Момчилград.

5. Конкурсът „Джамията в моя живот“

6. Приключването на строителството на Ислямския център в гр. Кърджали

7. Нови вакъфи

На събранието присъстваха още заместник районния мюфтия г-н Ерхан Реджеб, експертът по иршад към районно мюфтийство Кърджали – г-н Сезер Садулов и гост имамът в кърджалийската джамия г-н Метин Улуоджак.