Районно Мюфтийство-Хасково

Районно мюфтийство Хасково е разположено в Централно Южна България. Районно Мюфтийство - Хасково обхваща територията на област Хасково.
Територията на Районно Мюфтийство Хасково е 5543 км2.
Районно Мюфтийство - Хасково граничи с Районно Мюфтийство - Кърджали, Пловдив, Стара Загора и Сливен.
Мюфтийството разполага с 47 джамии и месджиди.

Предстои ни изграждане на още 3 месджида, надяваме се най-скоро време да реализираме целите си.
Мюсюлманското население на района е 40 000.
Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно мюфтийство Хасково са 63. 
На територията служат 33 имама. Районното мюфтийство е със седалище гр.Хасково.

  

Екип:
Районен мюфтия

 

Ерхан Реджеб


Секретар
Емрах Юмер

Спец.отдел „Вакъфи”
Наим Дуран

Ваиз            
Шабан Еминов Гайгаджов

 

Контакти: 

гр. Хасково ул. „Сан Стефано“ № 12 

тел/ факс:  0875167045 

E-mail: rm.haskovo@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.