Курбан 2021

Районно Мюфтийство-Хасково

Районно мюфтийство Хасково е разположено в Централно Южна България. Районно Мюфтийство - Хасково обхваща територията на област Хасково.
Територията на Районно Мюфийтсво Хасково е 5538km2.
Районно Мюфтийство - Хасково граничи с Районно Мюфтийство - Кърджали, Пловдив, Стара Загора и Сливен.
Мюфтийството разполага с 46 джамии и месджиди
Мюсюлманското население на района е 45 000.
Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно мюфтийство Хасково е 61. 
На територията служат 34 имама. Районното мюфтийство е със седалище гр.Хасково.

 

Екип:
Районен мюфтия


Басри Еминефенди


Секретар
Дениз Юсеин

Спец.отдел „Вакъфи”
Сурай Мустафа

Ваиз
Шабан Еминов Гайгаджов

 

Контакти:

гр. Хасково ул. „Сан Стефано“ № 12

тел/ факс:  038/662 159

E-mail: rm.haskovo@grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.