Районно Мюфтийство-Шумен

Районно мюфтийство Шумен е разположено в североизточна България.
Районно Мюфтийство-Шумен обхваща област Шумен.
Територията на Районно Мюфтийство Шумен е 3379km2
Районно Мюфтийство-Шумен граничи с Районно Мюфтийство -Плевен, Айтос, Силистра.
Мюфтийството разполага с 135 джамии и месджиди. Мюсюлманско население в Районно Мюфтийство - Шумен е около 80 000.
Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно Мюфтийство е  103. Районното мюфтийство е със седалище гр.Шумен.

 

 Екип:


Районен мюфтия

Месут Мехмедов Хасанов


Секретар
Мехмед Мехмедов


Спец.отдел „Вакъфи”
Кахри Хасан


Спец.отдел „Иршад”
Фердун Исмаил

Контакти:

гр.Шумен   Ул. „Георги Сава Раковска” №21

тел/ факс:  054/802 875

E-mail: rm.shumen@grandmufti.bg

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.