Районно Мюфтийство-Търговище

Районно Мюфтийство - Търговище е разположено в североизточна България и обхваща област Търговище.
Територията на Районно мюфтийство Търговище е с площ от 2 716 км2. То граничи с Районно Мюфтийство - Русе, Разград, Шумен, Сливен, Велико Търново. Мюфтийството разполага с 106 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население на Районно мюфтийство Търговище е около 34 368.
Броя на мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Търговище е 60.Районното мюфтийство е със седалище гр.Търговище.

 

 
Екип:


Районен мюфтия

 Назиф Расимов


Секретар
Раиф Ефраимов

Спец.отдел "Вакъфи"
Исмаил Исмаилов

Спец. отдел "Иршад"
Нутфи Нутфиев

Ваиз
Ахмед Ахмед Алиш

 

Контакти:

гр.Търговище  Ул. „Велико Търново” №2

тел: 0601/51997

E-mail: rm.targovishte@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.