Районно Мюфтийство-Търговище

Районно Мюфтийство - Търговище е разположено в североизточна България и обхваща област Търговище. Територията на Районно мюфтийство Търговище е с площ от 2 716 км2. То граничи с Районно Мюфтийство - Русе, Разград, Шумен, Сливен, Велико Търново. Мюфтийството разполага с 145 джамии и месджиди. Мюсюлманското население на Районно мюфтийство Търговище е около 55000. Броя на мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Търговище е 112 бр.. Районното мюфтийство е със седалище гр. Търговище.

  

Екип:

Районен мюфтия

Ариф Мехмед

 

Наместник районен мюфтия

Назиф Расимов


Секретар
Раиф Ефраимов

Спец.отдел „Иршад"
Халил Алиев

Спец.отдел „Вакъфи"
Исмаил Исмаилов

Ваиз:

Ахмед Алиш

Ваизе:

Гюлджан Мехмедова

 

Контакти:

гр. Търговище  Ул. „Велико Търново” №2

тел: 0601/51997

E-mail: rm.targovishte@grandmufti.bg

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.