Мюсюлманското изповедание отново поставя началото на националната кампания "Да споделим курбана си!". 

Чрез тази инициатива и на този Курбан Байрам бихме желали да достигнем до най-нуждаещите се хора в обществото.

Препоръчителната сума за курбан, определена от Комисията по социални дейности в Главното мюфтийство, е 450 лв. за дребен и 2700 лв. за едър рогат добитък. Можете да дарите и средства за колене на курбан в бедните африкански страни. За тях препоръчителната сума е 230 лв. Предвиждаме да бъде дарен курбан и за хората в Газа под формата на консерви. Той ще бъде изпратен през Египет, а препоръчителната цена е 620 лв.

Курбанът, който дарявате чрез кампанията на Мюсюлманското изповедание, ще бъде заколен изричайки името на дарителя, с дуа в името на Аллах Теаля.

Аллах (Дж.Дж.) повелява: Отслужвай Намаз към твоя Господар и коли курбан (жертвено животно)!

Аллах да приеме курбана на всички вярващи и да бъде доволен от ибадета ви!

Дарения можете да направите по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание:

ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" ГР.СОФИЯ 

IBAN: BG15DEMI92401000232957

/като посочите целта на дарението/,

в касите на Районните мюфтийства и в Джамийските настоятелства.

Кампанията стартира на 10 май и ще продължи до 12 юни 2024 г.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.