Главното мюфтийство удължава срока за кандидатстване за обявените вакантни работни места.

Позициите са за експерт в отдел "Образование" и експерт в отдел "Иршад". 

Изисквания за заемане на позицията: 

- Завършено висше ислямско образование;

- Свидетелство за управление на МПС - категория "В".

Кандидатите могат да изпращат своите автобиографии (европейски формат на C.V.) до 11 юни 2024 г. на адрес:

Главно мюфтийство 

гр. София, ул. „Братя Миладинови” №27

или на e-mail: education@grandmufti.bg

Интервютата с кандидатите, преминали подбора по документи, ще се проведат на 12 юни 2024 г., в сградата на Главното мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.