Уважаеми родители,

Министерството на образованието и науката регламентира изучаването на предмета Религия-Ислям в държавните и общински училища посредством Наредба № 4, чл. 8, ал.1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от 30.11.2015г. Желаещите могат да запишат своите деца, подавайки заявление по образец в училищата от 1 до 31 Май.

Семейството е основна структурна единица на нашето общество. Именно в него се формират моралът и характерът на нашите деца. Училищното образование доразвива положените от вас семена на познанието, до степен в която подрастващите добиват способността сами да взимат своите решения.

Отчитайки нуждата от акцентирането върху учебно-възпитателния процес, Главното мюфтийство популяризира предмета Религия-Ислям в държавните и общински училища от 1 до 31 май 2024 г.

В един свещен Хадис се споменава, че когато човек си отиде от този свят, делата му биват прекъснати, освен три неща: Садака-и джарийе, полезна наука и дете с добър нрав, което след смъртта на родителя си отправя дуа към Аллах за него.

 

ВЗЕМЕТЕ СВОЕТО РЕШЕНИЕ СЕГА!

ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ДА НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА СВОЯТА РЕЛИГИЯ!

 

Какво трябва да направите?

· Да попълните заявление до края на месец май, че сте съгласни детето ви да изучава предмета Религия-Ислям в училище и да го депозирате при директора на училището срещу входящ номер.

· Можете да получите заявлението от Районните мюфтийства, преподавателите по Религия-Ислям или да го изтеглите от нашия сайт grandmufti.bg

 

Какво ще постигнете?

· Детето ви ще получи основни религиозни познания за своята религия.

· С наученото ще формира принципи и навици, които ще повлияят позитивно върху неговия характер и ценностна система.

· Усвоявайки основните принципи на своята религия, то ще се разтоварва и развлича.

· Материалът е съобразен с възрастта на вашето дете, като учебниците са одобрени със заповед на Министерство на образованието и науката. 

· За повече информация и съдействие можете да се обърнете към отдел "Образование" на Главното мюфтийство или към Районните мюфтийства.

 

КОНТАКТИ:

education@grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.