Главното мюфтийство обявява две вакантни работни места.

Позициите са за експерт в отдел "Образование" и експерт в отдел "Иршад". 

 

Изисквания за заемане на позицията: 

- Завършено висше ислямско образование;

- Свидетелство за управление на МПС - категория "В".

 

Кандидатите могат да изпращат своите автобиографии (европейски формат на C.V.) до 24 май 2024 г. на адрес:

Главно мюфтийство 

гр. София, ул. „Братя Миладинови” №27

или на e-mail: education@grandmufti.bg

 

Интервютата с кандидатите, преминали подбора по документи, ще се проведат на 28 май 2024 г., в сградата на Главното мюфтийство.

 

За допълнителна информация:

тел: 02/9816001 

e-mail: education@grandmufti.bg

 

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.