Мюсюлманското изповедание обявява началото на кампанията по провеждане на Хадж и Умре през 2023/2024 г. 

Институцията планира провеждане на Умре в края на септември 2023 г. Допълнително ще бъдат обявени условията за записване, цените и необходимите документи за пътуването.

За повече въпроси и записвания можете да се обърнете към отдел "Хадж и Умре" в Главното мюфтийство или Районните мюфтийства:

1000 София

ул. „Братя Миладинови” №27

тел: 02/4471222

e-mail: hac@grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.