Главното мюфтийство обявява конкурс за 100 стипендии за млади мюсюлмани, които учат в български висши учебни заведения в следните специалности: 

● Медицина и медицински науки;

● Инженерни науки;

● Социални и педагогически науки;

● Право.

Подкрепата е предназначена за студенти, които се самоопределят като мюсюлмани от България и се обучават в някоя от посочените по-горе области на науката. 

Стипендията е на обща стойност 900 лева и ще бъде изплатена по банков път в рамките на една учебна година /9 месеца по 100 лв./

Условия за кандидатстване:

● Българско гражданство. Лица с двойно гражданство не могат да кандидатстват;

● Мюсюлманска принадлежност;

● Успех над много добър (4.50) по шестобалната система;

● Крайният срок за подаване на документи за стипендия е 25.09.2023 г.

Необходими документи:

● Онлайн формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите от тук.

● Мотивационно писмо;     

● Една препоръка;

● Официален документ, който удостоверява, че лицето е записано във висше учебно заведение;

● Академична справка с оценките от предходния семестър (за кандидатите, които са I курс - диплома за средно образование);

● СV.

За допълнителна информация информация:

Главно мюфтийство

Отдел "Образование"

адрес: 1000 София, 

ул. „Братя Миладинови” №27

Тел.:02/981 60 01

Факс:02/980 30 58

Email: education@grandmufti.bg

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.