НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ВИСШИЯ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ

Висшият ислямски институт е единственото висше учебно заведение в Република

България, което обучава студенти и ги подготвя за имами, ваизи, преподаватели в Коран курсове, учители по предмета "Религия - Ислям" и други длъжности, в чиято основа са предаването на ислямската религия, морал и култура на бъдещите поколения.

От десетилетия Мюсюлманското изповедание полага усилия, за да обособи сграда, която

да отговоря на нуждите на Института - както като материална база, така и като база, отговаряща на изискванията за учебно заведение по смисъла на Закона за висшето образование.

След дългогодишен труд, на 31.03.2023 г. институцията успя да придобие подходящи сгради, но те имат нужда от сериозен ремонт, който следва да бъде завършен до края на 2024 г. и Висшият ислямски институт да започне да функционира в споменатия комплекс.

Съгласно направените предварителни изчисления, осигуряването на необходимите средства за ремонта са много над възможностите на Мюсюлманското изповедание.

По тази причина с решение на Висшия мюсюлмански съвет от 20.07.2023 г. беше обявена национална кампания за набиране на средства за реализирането на ремонтните дейности

по проекта, която ще продължи през целия месец август.

Целта е да бъде осигурена така желаната сграда за Висшия ислямски институт, а това от своя страна да допринесе за преодоляването на още една пречка към акредитирането на Института и превръщането му в пълноценно висше учебно заведение.

Желаещите да подпомогнат тази благородна кауза, могат да направят дарение по

банковата сметка на Мюсюлманското изповедание, както следва:

 

Банка: ТЪРГОВСКА БАНКА Д

Клиент:МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

SWIFT: DEMIBGSF

IBAN: BG15DEMI92401000232957

Основание: За ремонта на сградата на Висшия ислямски институт

 

Дарения могат да бъдат направени също така в касата на Главното мюфтийство и Районните мюфтийства.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.