Главното Мюфтийство в Република България уведомява мюсюлманската ни общност, че на заседание на 08.03.2022 г., проведено чрез видео-конферентна връзка, са взети следните решения:

1. Нисабът за зекята, който ще се дава през месец Рамазан 2022 г., е 7700,00 (седем хиляди и седемстотин) лева.

2. Фитре (садака-и фитр) за 2022 г. е най-малко 8,00 (осем) лева на човек.

3. Стойността на милостинята фитре и нисабът за зекят, който трябва да съблюдават мюсюлманите – български граждани, живеещи или работещи в европейски или други страни, е определеното от оторизираните религиозни институции или организации в съответната страна. Това трябва да се спазва дори при даване на фитре или зекят в България, независимо дали го дават сами или чрез упълномощено лице.

Горепосочените изчисления са направени въз основа на решенията на Комисиято по фетва от 15.08.2009 г., с които се посочва начинът за определяне на размера за нисаб на зекят и фитре.

Пожелаваме ви достойно посрещане и ползотворно прекарване на Рамазан, който започва на 02 април 2022 г.!

Нека Свещеният месец бъде изпълнен с берекет и благодатта на Аллах!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.