ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ НАГРАЖДАВА ЗАЩИТНИК НА ЧОВЕШКИ ПРАВА

Висшият мюсюлмански съвет (ВМС) организира церемония за връчване на годишните награди „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“. На 8 декември, неделя, от 17:30 часа в зала „Концертна“ на Централния военен клуб в София. Наградата е учредена от централния колективен орган на Мюсюлманско изповедание. Тя се дава на името на първия главен мюфтия, високоуважавания  Ходжазаде, който е избран именно на 8 декември в далечната 1910 г.

Тази година почетната награда ще бъде връчена на председателя на Българския хелзинкски комитет доц. Красимир Кънев. Той е номиниран за дългогодишната си дейност в сферата на човешките права и последователното отстояване и защитаване именно на религиозните права и свободи. 

С наградата се отличават още четири личности. 80 годишният Салих Осман от Шумен, който дълги години е бил учител по турски език и е един от основоположниците на Духовното училище в гр. Шумен след настъпилите демократични промени в страната. 

Също така ще бъде отличен и Якуб Хюммет от Кърджалийското село Поточница, който получава награда за примерен родител. Семейството му е възпитало три дъщери, давайки им светско и религиозно образование, в резултат на което са ангажирани с религиозно-просветна дейност. 

А дългогодишната журналистката Севда Дюкянджи се награждава за принос в отразяването на проблемите на мюсюлманската общност и медийното представяне на мюсюлманското културно наследство в страната и извън нея. Награда се дава и на активния, всеотдайния и млад мюсюлмански свещенослужител Хюсеин Камберов от Златоград.

Висшия мюсюлмански съвет, цели да популяризира ценностите, морала, представяйки реални примери от живота на българските граждани с отличаването на личности, които са допринесли за мюсюлманската общност и като цяло за обществото. 
Превърналата се в традиция церемония ще радва присъстващите с религиозно-културна програма с турска и суфитска музика.

На мероприятието традиционно присъстват мюфтии, представители на различни вероизповедания, дипломати, политици, общественици, представители на неправителствения сектор и много други гости, отдаващи значение на духовните ценности.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.