НЕПРЕМЕРЕНИТЕ ДУМИ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ БУДЯТ НЕГОДУВАНИЕ СРЕД МЮСЮЛМАНИТЕ В СТРАНАТА

 

Висшият мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република България проведе изнесено заседание в гр. Смолян на 2 октомври. Заседанието е първото от рода си, тъй като беше съвместно заседание с участието и на членовете на районните мюсюлмански съвети към районните мюфтийства в Смолян, Пловдив, Благоевград, Пазарджик и Стара Загора.
Затова председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед определи заседанието като още една крачка напред в синхронизиране на дейността на структурите на изповеданието и екипната работа в името на ефективната дейност в полза на мюсюлманската общност в страната.
В приветствените си изказвания в началото на заседанието главният мюфтия Мустафа Хаджи и районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов също отбелязаха значението на това съвместно заседание и ролята му за изграждането на по-сплотена система в Мюсюлманско изповедание.
Основните теми на заседанието бяха дейността на районните мюсюлмански съвети и анализ на резултатите от кампанията за подпомагане на ислямското образование, проведено преди три месеца. Присъстващите в заседанието се обединиха около идеята, че районните мюсюлмански съвети е необходимо да поемат по-голяма отговорност в определянето на политиките на религиозната дейност по районите и да се превърнат в мост между мюфтийствата и мюсюлманското население.
Във връзка с кампанията отдел „Образование“ към Главно мюфтийство представи доклад, от който е видно, че през настоящата година постигнатите резултати са много високи, тъй като са събрани над 280 хиляди лева при 120 хиляди през 2016 г. Това е много силен заряд в подкрепа за ислямската просвета, дадена от мюсюлманската общност на фона на броженията, които се опитват да създадат сред определени среди, както и в трудното финансово положение на Мюсюлманско изповедание. Присъстващите в заседанието изразиха благодарността си към всички дарители и заявиха, че всички приходи по кампанията до стотинка ще се изразходят за развиване на образователните дейности на Мюсюлманско изповедание и ще бъдат прозрачно отчетени.
На фона на тази добра новина за ислямското образование бяха обсъдени и думите на високопоставени служители от държавната йерархия, които носят отговорност за сигурността и спокойствие на обществото, но с не добре обмислените си думи правят точно обратното. Присъстващите на заседанието изразиха негодувание срещу непремерените думи на високопоставените политици във връзка с още непоявилия се на бял свят проектозакон за промени в Закона за вероизповеданията. Представителите на мюсюлманската общност в България посрещат с одобрение всички идеи за развиването на Висшия ислямски институт, стабилизирането на финансовото положение на Мюсюлманско изповедание и мерките срещу радикализация, правейки разграничение между религиозност и радикализация, което някои политици и анализатори трудно успяват да разберат или не разбират изобщо. Тези въпроси многократно са поставени на дневен ред от ръководството на мюсюлманите. Обаче думи и действия, намекващи за отнемане на демократични човешки права чрез ограничаване на свободата за образование и „тестове за лоялност“, напомнящи някои прийоми от „онова време“, са далеч от реалностите на една държава членка на ЕС и будят негодувание сред мюсюлманите.
Затова ръководството на Мюсюлманско изповедание ще направи всичко възможно по демократичен път да защити правата на мюсюлманската общност в страната, която не само на думи, а на дела е доказала своята лоялност към Родината си.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.