Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република България, по повод варварския терористичен акт над редакцията на списание „Шарли Ебдо” в Париж на 07.01.2015 г.Ние, представителите на българските граждани, изповядващи исляма, остро осъждаме отнемането на живота на невинни хора. Животът е неприкосновен дар от Всевишния и само Той има правото да се разпорежда с него, независимо от религиозните убеждения на личността.  Ударът над „Шарли Ебдо” е удар над всички мюсюлмани. Силно сме притеснени, че с подобни действия се цели използването на религията с цел неправомерен натиск над мюсюлманите и човечеството по света и маргинализиране на исляма. Религиозните убеждения на мюсюлманите не пораждат насилие и тероризъм, а терористите не могат да принадлежат към мюсюлманската ценностна система.
Ислямската религия е изпратена за да донесе на човечеството милост, спокойствие, мир, сигурност и щастие и то не само на този свят, а в отвъдния.
Главно мюфтийство поднася своите искрени и сърдечни съболезнования на семействата на загиналите и на целия френски народ.
Главно мюфтийство високо уважава едно от достойнствата на демокрацията, а именно свободата на словото, но смятаме, че то е средство за изразяване, за защитаване на каузи, а не за оскверняване на религиозни светини.
Убедени сме в това, че животът е висше и неприкосновено благо и никакъв претекст не е достатъчен да аргументира неговото ощетяване.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.