Позиция на Главно мюфтийство по повод  акцията на Държавна агенция „Национална сигурност” на 25 ноември 2014 г. Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България в качеството си на представител на българските граждани, изповядващи исляма и институция организираща религиозния им живот в страната, радетел на държавността и единството на българската нация, както и ненакърнимото право на вероизповедание и убеждения като счита, за необходимо да изрази своята позиция свързана с акцията на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), проведена в градовете Пазарджик, Асеновград, Хасково и Смолян на 25 октомври 2014 г.

 Категорично заявяваме, че служители-имами имащи трудови правоотношения с Мюсюлманско изповедание не са арестувани или подведени под отговорност в следствие на  акцията проведена от ДАНС на 25.11.2014 г.

 Главно мюфтийство припомня, че в нарочна декларация остро осъжда дейността на т.нар. "Ислямска държава" и апелира към българските граждани изповядващи исляма да не се отзовават на призивите за джихад и създаването на халифат. Те са несъстоятелни, тъй като самопровъзгласилите  се за това нямат тази компетенция.
 
 Главно мюфтийство вярва във върховенството на закона и смята, че всеки, който го пристъпва в следствие на своите персонални амбиции трябва да понесе своята отговорност. Но също така апелира към органите за сигурност, които изпълнявайки своите задължения да не допускат вменяването на вина и страх у невинни граждани в следствие на създалата се обстановка.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.