Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи ще открие научна конференция на тема:

роблеми на преводите на ислямска литература на български език"

 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи ще открие научна конференция на тема: "Проблеми на преводите на ислямска литература на български език" на 22 ноември от 9:15 ч в новата конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски".
    Със специално приветствие ще се включи акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН и проф. дфн Цветан Теофанов.
    Домакин на конференцията е Научно изследователският център на Висшия ислямски институт с ръководител д-р Ариф Абдуллах.

Програма
8.45-9.15ч. – Регистрация
9.15-9.30ч. – Откриване: д-р Мустафа Хаджи – главен мюфтия на Република България и ректор на Висшия Ислямски Институт (ВИИ); акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН,  проф. дфн Цветан Теофанов – декан на факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”; д-р Ариф Абдуллах – ръководител на Научноизследователския център (НИЦ) към Висшия Ислямски Институт (ВИИ).
9.30-10.30ч. – Първа сесия: модератор: проф. Стоянка Кендерова
Лектори: доц. Мариана Малинова, д-р Ариф Абдуллах, д-р Велин Белев, Исмаил Чаушев.
10.30-11.00ч. – Дискусия
11.00-11.30ч. – Кафе-пауза
11.30-12.30ч. – Втора сесия: модератор: д-р Ариф Абдуллах
Лектори: доц. Ибрахим Ялъмов, доц. Павел Павлович, Мурад Бошнак, Гл. ас. Иван Дюлгеров,
12.30-13.00ч. – Дискусия
13.00-14.00ч. – Обедна почивка
14.00-15.00ч. – Трета сесия: модератор: доц. Мариана Малинова
Лектори: проф. Стоянка Кендерова, Веселина Райжекова, д-р Кадир Мухаммед, д-р Ахмед Лютов.
15.00-15.30ч. – Дискусия
15.30-16.00ч. – Заключителен панел и закриване

ПРЕССЛУЖБА НА
ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.