Позиция на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод казусът със свещенослужител-имам в с. Света Петка общ. Велинград

 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи разпореди проверка в следствие на  казуса свързан със свещенослужителя-имам в с. Света Петка общ. Велинград. Проверката ще бъде извършена от служителите в отдел "Вътрешен одит" на Главно мюфтийство.

Целта на проверката е да бъдат установени конкретните факти довели до развоя на събитието. Oдиторите, ще проверят документалната страна на казуса и ще проведат срещи с общността. С оглед на предпочитанията на местните мюсюлмани, ще се вземе решение дали да бъде открит нов конкурс за свещенослужител. До постигането на консенсусно решение, чрез съгласувателна процедура с вярващите, ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността - имам.

Главно мюфтийство призовава местната мюсюлманска общност да не се подава на страстите и да страни от агресивно поведение.  Опазването на обществения ред е наше законово задължение, към което призоваваме жителите на с. Света Петка. 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.