Позиция на Главно мюфтийство по повод клип в Youtube от  29.11.2009 г. „Mescid Ebu Bekir

 

По повод появилите се спекулации в средствата за масова комуникация свързани с видео публикация в Youtube от  29.11.2009 г. „Mescid Ebu Bekir” (https://www.youtube.com/watch?v=LD5sv_yryg4) Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България изразява своята позиция.
Главно мюфтийство високо уважавайки свободата на словото като призовава средствата за масова комуникация, да не изневеряват на журналистическата етика и да проверяват достоверността на оповестяваната информация. Станалия популярен във виртуалната мрежа клип отразява пресъздаването на Коранично предание свързано с изпитанието на което е подложен пратеникът Ибрахим (Авраам), а.с., мир нему.
Пратеникът Ибрахим а.с. сънувал, че Всевишния Аллах му повелява да принесе в жертва синът си Исмаил (Измаил) а.с., когото Ибрахим а.с. дълги години е очаквал да се роди. Когато Ибрахим а.с. разказл съня си на Исмаил а.с., отговорът бил: „Прави онова, което ти е повелено, ще ме видиш от търпеливите.“ Тоест, аз съм съгласен с това, което Аллах е предопределил за мен, ти си длъжен да изпълниш заповедта му, а аз няма да се съпротивлявам.
Ибрахим а.с. решава да изпълни повелята на Всевишния, но казва, че ще отидат за дърва на съпругата си. Вървейки сатаната ги настига и нашепва на Ибрахим а.с.  да се откаже от това деяние, в резултат на което, Ибрахим а.с.  го замерва с камъни за да го пропъди. 
Когато Ибрахим а.с. посегнал да пренесе в жертва Исмаил а.с., ножът изгубил способността да реже. След втори неуспешен опит последвал и трети, след което Всевишният Аллах изпраща овен, който да бъде пренесен в жертва.
Некоректни и спекулативни са медийните публикации отъждествяващи въпросното видео от 29.11.2009 г.  с псевдо държавното формирование Ислямска държава, остро осъдена в декларация от Главно мюфтийство, която към онзи момент не съществува.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.