Главно мюфтийство организира конференция „Мюсюлманско изповедание 2016 - 2021” 

На 28 март 2016 г. от 14:00 ч в хотел „Рамада”, зала „Диамант”, (София, бул. „Княгиня Мария Луиза 131),  Главно мюфтийство организира конференция „Мюсюлманско изповедание 2016-2021”. Конференцията цели да запознае широката общественост с многоаспектната дейност на Институцията и перспективите й, за развитие в предстоящия пет годишен мандат на настоящото ръководство.

Своите доклади по темата ще изнесат доц. д-р Ибрахим Ялъмов, бивш ректор на ВИИ,  главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам.-главните мюфтии Мурат Пингов и Бирали Бирали и главния секретар Ахмед Ахмедов.

На конференцията са поканени представителите на висшата централна и регионална власти, дипломати, учени и общественици, неправителствения сектор, журналисти и граждани.

Желаещите да отразят събитието ще се допускат в залата до 13:30 ч.  на 28.03.2016 г. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.