Главно мюфтийство остро осъжда терористичния акт извършен в Брюксел

От името на всички български мюсюлмани Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България поднася най-искрени съболезнования по повод жестокия терористичен акт извършен във белгийската столица Брюксел на 22 март т.г.
Изповеданието изразява своята солидарност и съчувствие към целия белгийски  народ и опечалените семейства, както и пожеланията си, за силно търпение, на семействата на загиналите.
Главно мюфтийство остро осъжда терористичните деяния нанасящи неизлечими рани на човешката цивилизация, остро компроментирайки световния баланс и стремеж за мирно съжителство. Неприемливи и дълбоко укорими са актовете на насилие, насочени срещу човечеството, независимо от религиозните, етническите и географските различия. Немислимо е погазването на правата на невинни хора, превръщайки ги в безпомощни мишени на смъртта.
Безпрецедентното погазване на висшите достойнствата на исляма, и принизяването му до средство, за постигане на меркантилни интереси силно ни огорчава. Ислямската религия под никаква форма не проповядва насилието и заклеймява погубването на човешкия живот без значение какъв е повода за подобен акт.
Дълбоко оскверняващите ислямската религия деяния на самопровъзгласили се псевдо-защитниците на религията на които сме свидетели, не може да се отъждествяват с повелите на Святата ни религия, тъй като те са кардинално различни.
Тези ксенофобски актове на насилие, породен от инфантилен властови ламтеж, подплатен с дълбоко непознаване на високо нравствените ислямски ценности и очевидно невежество, представлява сериозна опасност срещу световния мир.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.