ДЕКЛАРАЦИЯ

 

на Висшия мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република България, приета единодушно на 16.05.2016 г. на редовно заседание в гр. София,

по повод петата годишнина от кървавото нападение срещу посетителите на джамията Баня баши в гр. София на 20май 2011 г.

 

  На 20май 2011 г. по време на петъчна молитва (джума намаз) срещу мюсюлманите изпълняващи религиозните си обязаности в единствената столична джамия Баня баши бе извършено тежко престъпление срещу човека, човешките права, добрите отношения, мира и сигурността в страната.Товабеше нападение срещу мирни хора, при което бяха ранени посетители на джамията и запалени молитвени килими.

Цяла България бе потресена от случилото се, като всички държавни институции заклеймиха позорния акт и почти всички политици изразиха недоволство и съжаление. Представители на дипломатическите мисии в страната ни и на редица европейски институции също заклеймиха бруталния акт, а добросъвестни български граждани от различни етноси и вероизповедания поднесоха цветя пред джамията в израз на противопоставяне срещу ислямофобския акт.

Този позорен акт беше сериозна провокация срещу усилията, които се полагат за съхраняване на Родината ни като мирен и сигурен кът. Затова Висшият мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република България изказва своите благодарности към всички мюсюлмани в джамията, неподали се на провокациите на екстремистите, към всички служители на сигурността, допринесли за овладяването на евентуални по-тежки последствия от случилото се; както и към всички братя и сестри мюсюлмани и немюсюлмани, изразили подкрепата си в мъчителния момент към своите съграждани. Специални благодарности на Европейския съд за правата на човека, който показа европейски подход и осъди българската държава за несправедливото и омаловажаващо отношение на българските съдебни власти към тежкия случай на поругаване на човешки права.

Същевременно сме възмутени от издаването на разрешение от Столична община за организиране на протест в рискова зона, застрашаващо националната ни сигурност, което стана причина за поругаването на общочовешки и сакрални ценности. Още по-неразбираеми и укорими са последвалите действия от страна на българската държава, в частност на съдебната власт и други държавни органи, тъй като до настоящия момент не са открити и не са наказани лицата, извършили това тежко престъпление пред очите на целия свят. Освен това срещу няколко души от посетителите на джамията, които бяха обект на нападение, все още се води дело с цел да бъдат осъдени!

Стремежът за отлагане на проблемите във времето дотолкова е обсебил държавните власти, че не се вземат предвид дори международни съдебни решения, които биха допринесли за разрешаването на евентуални по-тежки проблеми. А безнаказаността поражда много по-сериозни проблеми, поради което днес една част от „бившите“ съмишленици на атакувалите джамията се опитват да ограничат универсални права на гражданите, записани в Европейската конвенция за правата на човека, като свободно изповядване на вярата с придружаващите го: осигуряване на места за богослужение, спазване на религиозния кодекс за покриване на тялото при жените и правото на религиозно обучение. Но не това е най-тежкото, а именно, че „демократично мислещи“ политици и политически формации дават подкрепа на радикално националистически идеи и постъпки. По този повод,

 

Висшият мюсюлмански съвет:

   1.Категорично осъжда подобни актове насочени срещу човешките права.

 2.Настоява компетентните български институции да положат всички необходими усилия за разкриване на извършителите и издаване на ефективна присъда за тежкото престъпление, уронващо обществените порядки и достойнството на около eдинмилион съвестни граждани на Република България.

 3. Призовава президента, парламента, министър-председателя и политическите партии ясно да заявят позициите си по отношение на последствията от нападението срещу джамията Баня баши и да насочат усилията си за разкриване и наказване на извършителите на това престъпление срещу човешките права.  

 4. Заявява, че ще отстоява правата на своите членове по законен и мирен път.

 5. Призовава мюсюлманската общност по-активно да се включи в бъдещите граждански инициативи в подкрепа на човешките и особено на религиозните им права, които са подложени на сериозна опасност, подобна на тази от времената на „Възродителния процес“ когато се затваряха и събаряха джамии, с ножици се режеха шалвари, забраняваше се носенето на фередже, сменяха се имена и се изгонваха граждани от Родината им България.

             6. Призовава всички граждани на Република България да не жалят усилия за съхраняване на мира, сигурността и възтържествуването на справедливостта в страната.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.