Опровержение на Главно мюфтийство относно некоректната информация за молитвения дом в столичния квартал „Люлин”

С оглед на ежедневно нарастващия брой на гражданите изповядващи исляма в столицата нараства и нуждата от джамии и молитвени домове (месджиди), където вярващите  да могат да изпълняват своите религиозни обязаности. Небезизвестна  е необходимостта от повече от една джамия и невъзможността тя да бъде построена поради административно бездействие на общинските власти. Нуждата от храмове в столицата под регулацията на Мюсюлманско изповедание е тема, която ръководството поставя от години на най-високо държавно ниво.

Главно мюфтийство опровергава изнесената некоректна информация в медиите свързана с молитвения дом в столичния квартал „Люлин”. Месджидът е разкрит въз основа на изразената нужда от местната мюсюлманска общност. Мюсюлманско изповедание е наела имот находящ се на адрес: София, жк. „Люлин-6” ул. „Индира Ганди” №6 с цел да бъде задоволено конституционното право на гражданите за свободно изповядване на ислямската религия и отслужване на молитвите.

Местното мюсюлманско настоятелство с председател Хюсеин Абу-Калбайн също е учредено по инициатива на гражданите, които сами избират и предлагат за назначение ръководството на настоятелството. Въпросното Мюсюлманско настоятелство, съобразно Устава на Мюсюлманско изповедание, не е назначаемо, а избираемо от общността. Лицето, избрано за председател, е български гражданин. Настоятелството е регистрирано в Столична община по регламент на Закона за вероизповеданията.  

За да функционира месджида съобразно регулацията на Изповеданието е назначен свещенослужител-имам на трудов договор, който да води молитвите и проповедите и се отчита пред районния мюфтия на София. Имамът се казва Ахмед Карафейзов, български гражданин със средно духовно образование от Средно общообразователно духовно училище Момчилград и диплома за степен Бакалавър по теология от йордански университет, легализирана от Министерство на външните работи на Република България.

Спекулативни и некоректни са обвиненията за това, че във въпросния месджид се проповядват нерегламентирани идеи  свързани с радикални течения. Изповеданието опровергава всички слухове, витаещи в общественото пространство под формата на неаргументирани съмнения. От години подобни спекулативни твърдения, без каквото и да било легитимно доказателство, се използват за да се дезинформира общественото мнение по отношение на мюсюлманската общност в страната и нейното духовно ръководство. Главно мюфтийство призовава средствата за масова информация да проверяват истинността на публикуваната информация и източниците й.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.