Главно мюфтийство ще подпомага 210 сирачета през 2016

 Ежегодно милиони деца по света осиротяват, губейки един или и двамата си родители.Случва се смъртта да настъпи в млади семейства, където малки и немощни дечица остават сираци. Независимо от причините, милиони деца израстват без семейната любов и топлина. Наш дълг е да им подадем ръка! За България тази тъжна статистика се увеличава със всеки изминал ден. Към момента според изчисленията на институциите броя на децата лишени от родителски ласки е над четири хиляди.

На заседание на комисията по ,,Социални дейности” на Висшия мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание бе взето решение да бъдат удовлетворени молбите за подпомагане на още 55 сирачета. С това отдел „Социален” на Главно мюфтийство ще полага грижи за 210 деца от цялата страна.

Дейностите на институцията в социалната сфера със всяка изминала година се увеличават. Подпомагането на сирачета стартира със скромен проект обхващащ само 8 деца. Ежегодно се организира тематична дарителска кампания за 2015 тя бе под мотото „Дари милост, а не милостиня” и събра над 80 000 лв. Дарителската кампания продължава и през 2016 г. като приходите се отчитат и разпределят на всяко тримесечие. Даренията идват от цялата страна и се изразходват целево като логистичните разходи се покриват от бюджета на Изповеданието.

Главно мюфтийство сърдечно благодари на гражданското общество, което активно  се включва в обявените дарителски инициативи за подпомагане на сираците и се надява за в бъдеще, да не остане сирак, който да не почувства топлината и загрижеността на Българския народ.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.