Софийски градски съд регистрира Националната мюсюлманска конференция от 24 януари 2016

 

 

Със свое решение Софийски градски съд (СГС) регистрира новоизбраното ръководство на Мюсюлманско изповедание в лицето на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед.
С решение № 11 по фирмено дело № 1659/2003г.  СГС  се произнесе относно законността на решенията на редовната Национална мюсюлманска конференция от 24.01.2016 г.
Съгласно решението промените в устава, изборът на главен мюфтия – д-р Мустафа Хаджи, изборът на председател на Висшия мюсюлмански съвет – Ведат  Ахмед, както и изборът на членове на Висшия мюсюлмански съвет, направени на редовна Национална мюсюлманска конференция на 24.01.2016г., са законни (в съответствие със Закона за вероизповеданията и устава на Изповеданието) и намира искането за вписване на тези нови обстоятелства за основателни и съответно ги вписва в съответния съдебен регистър. Решението е окончателно.
Настоящото решение на СГС поставя точката на всички инсинуации отнасящи се до легитимността на предходното и настояще ръководство и дава спокоен хоризонт на действие през следващия пет годишен мандат на ръководството на Мюсюлманско изповедание.
Мюсюлманско изповедание винаги е почитало и уважавало независимостта и справедливостта на българските съдебни институции, които показаха за пореден път, че не работят под натиск, а по съвест.
Правото на вероизповедание и свободен, и демократичен избор на ръководни религиозни органи от страна на суверена на Мюсюлманско изповедание – мюсюлманската общност е силен лакмус за степента на демокрацията в България.
 
Приложение: Решение № 11 със заличени лични данни.

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.