2 636 031, 76 лв. достигнаха средствата, които бяха набрани в подкрепа на пострадалите при земетресенията в Република Тюркийе и Сирия. Те постъпиха по сметките на Главното мюфтийство, чрез касите на Районните мюфтийства, както и чрез дарения в джамиите. 

Български граждани с различна етническа и религиозна принадлежност подкрепиха хората, които останаха без подслон. Средствата продължиха да пристигат и след края на кампанията, която приключи на 13 февруари 2023 г.

В съответствие с принципите за прозрачност публикуваме подробен отчет за набраните дарения към 28 февруари 2023 г. Възможно е да постъпят и още средства.

С даренията бяха закупени контейнери и палатки на стойност 700 000 лв. в партньорство с Посолството на Република Тюркийе в България.

Останалите средства бяха преведени по банковата сметка на Председателството по религиозните въпроси (ДИЯНЕТ) на Република Тюркийе за подпомагане на пострадалите в Тюркийе и Сирия. 

Мюсюлманското изповедание отново изказва благодарност към всички, които подкрепиха благотворителната инициатива след едно от най-тежките бедствия в човешката история!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.