Вярващи, организирани от Главното мюфтийство, посетиха Свещените земи, за да извършат своя ибадет и да се докоснат до исторически места, свързани с живота и делото на Пейгамберите.

Делегацията беше придружена от зам. главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед и експерта от отдел "Хадж" Джемал Иса, както и ръководителите на Коран курсовете в Рибново Фатме Кьойбашиева и Фикрие Гурдал. 

По време на престоя им в Мекка те посетиха: 

 • Родната къща на Пратеника Мухаммед (с.а.с);
 • Местностите "Арaфат", "Мюзделифе" и "Джемерат";
 • Долината "Мина";
 • "Дженнетул Муалла" (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с);
 • "Месджид-и Джин";
 • "Месджид-и Шеджерах";
 • 70 души от групата се изкачиха до пещерата "Хира";
 • Забележителности в околностите на Свещения град.

Делегацията ще отпътува към Медина, където програмата включва посещение на:

 • "Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с), мир Нему!;
 •  Палмовата градина;
 • Мюневвера.

Пожелаваме им лек път! Нека Аллах приеме техния ибадет!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.