Елхамдулиллах за националната кампания в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците"!

Бисмилляхиррахменнирахъйм! 

С името на Аллах Всемилостивия, Милосърдния. Салату Селям (Мир и Благослов) на Пратеника Мухаммед!

 

Уважаеми братя и сестри мюсюлмани, 

Мюсюлманското изповедание се обръща към вас с искрени благодарности за приноса ви към обгрижването на сираците в България! 

Вашите дарения по време на националната кампания "Седмица на сираците" надминаха 600 хиляди лв., а с остатъка от предходната година сумата възлиза на 768 990 лв.

Тази сума ще бъде изразходвана само и единствено за сираците в България, каквато е и целта на кампанията.

През изминалата година имахме щастието да участваме в срещи със сираците и техните настойници, които бяха организирани от съответните Районни мюфтийства, където те живеят. И през следващата година ще продължаваме в този дух!

Към момента броят на сираците, които обгрижваме, вече е 525. С вашата подкрепа разполагаме с ресурси за одобряване на нови молби на сираци, които можем да подпомогнем със средствата от фонд "Сирак".

Материалното подпомагане е едната страна на този важен проект, а отделянето на време за децата, изслушването на техните проблеми, мотивирането им и организирането на беседи с тях и техните настойници на всяко тримесечие е може би солидарната и по-важна страна на инициативата.  

Благодарим ви за доверието, солидарността и подкрепата! 

Подробен списък с имената на дарителите, градовете и селата в съответните Районни мюфтийства ще публикуваме в сайта на Мюсюлманското изповедание и в списание "Мюсюлмани" през февруари 2023 г.

Аллах да бъде доволен от вас, да приеме даренията и приноса ви за сираците на България!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.