В Пакистан е открита лаборатория за експертиза на продукция хелял

В пакистанския град Карачи, при Международния център за химико-биологични науки е открита специална лаборатория за проверка на хранителни, фармацевтични и козметични продукти от категория „Хелял”. Професор Мухаммeд Икбал Чодри съобщава, че лабораторията ще играе важна роля в процеса на сертификация на хелял продукти и е създадена за нуждите на тези отрасли. В лабораторията са създадени всички условия за ефективна работа на най-добрите специалисти, тъй като тя е създадена на основата на мощна научно-изследователска лаборатория при Центъра за химико-биологични науки. Също така Центърът предоставя на бъдещите производители на хелял продукция необходимия висококвалифициран персонал за иновации и мениджмънт на пазара на продоволствени, фармацевтични и козметични продукти от категория „хелял” в целия свят.