Проведе се работно заседание на имамите от Районно мюфтийство -  Русе

Работно заседание на имамите от русенския регион се проведе в джамията „Хаджи Мехмед“ в Русе. В дневния ред на заседанието беше акцентирано върху професионалната подготовка на духовните водачи. По време на заседанието бе направен обстоен анализ на актуалните проблеми по места.
Районният мюфтия на Русе Азиз Азизов запозна служителите с важността на предстоящата кампания  „Хадж 2015“. В края на работната среща в край дунавския град от името на Главно мюфтийство беше връчен благодарствен плакет на имамите на град Глоджево, отличили се с постигнати добри резултати в Националната благотворителна кампания за подпомагане на сираците.