Работна среща се състоя в Районно мюфтийство-Плевен

Работна среща с имамите от Районно мюфтийство – Плевен се проведе на 17.03.2015година (вторник) в централната джамия на Никопол.
Районният мюфтия на  Плевен Хаджи Ниджатин Мустафов запозна имамите с новите изисквания на Мюсюлманското изповедание относно тяхната квалификация. Бе обсъдена и кампанията за набиране на средства за курса в село Устина.
В рамките на работното заседание бе поставен и въпросът за организиране на местния традиционен празник в село Галата. Районният мюфтия информира имамите и за предстоящият семинар за момичета ,който се планира да се проведе през месец април. Бяха поставени и коментирани още рутинни въпроси, свързани с дейността на районното мюфтийство и имамите.
Събранието в Никопол приключи с дуа и взаимни благопожелания за успешна работа между участниците в срещата.