Комисията по издателска дейност проведе в Огняново поредното си работно заседание

 

Комисията по издателска дейност към Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) проведе поредното си работно заседание. Домакин при провеждането му беше Районно мюфтийство – Благоевград и срещата се състоя на 12 октомври (събота) 2019 година в село Огняново.

„На еднодневната работна среща присъстваха всички членове на Комисията по издателска дейност, както и преводачите и редакторите на сборниците с хадиси „Кутуб-ус-ситте“ (шестте основни сборника с хадиси).“ – каза за Grandmufti.bg районният мюфтия на Благоевград и домакин на събитието Айдън Мохамед.

Издаването на шестте основни сборника с хадиси (на имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, имам Несаи, Абу Дауд и Ибн Мадже) е един от приоритетните издателски проекти на издателския отдел към Главно мюфтийство. В рамките на работното заседание в село Огняново заседателите обсъдиха този и други актуални проекти, както и важни въпроси, свързани с дейността на Отдел „Издателство“ като цяло. 

Автор: Л. Чаушева