Имамите и преподавателите в летните коран-курсове към Районно мюфтийство – Варна започнаха подготовката си за тях с участие в еднодневен семинар. Обучението се проведе на 23 юни (вторник) тази година в централната джамия на град Варна. Гост-лектори бяха заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов и д-р Осман Ибрахимов.

В рамките на работния семинар бяха обсъдени теми като значението и важността на летните курсове по Коран, използваните учебни материали, методика на преподаване и много други. От страна на варненските домакини районният мюфтия Нурай Шукри и гост-имамът от Република Турция Салих Каплан също дадоха полезни препоръки и насоки към преподавателите за работа с децата в курсовете по Коран.

Изяснено беше, че през настоящата 2020 година контролът по дейността на курсовете ще бъде осъществен от наместник-мюфтията в град Провадия Октай Хашим.

Дневният ред на заседанието включваше още и изясняване на мерките за сигурност, които следва да се спазват по време на провеждането на летните курсове по Коран в страната, очакващи се да стартират официално в началото на следващия месец.