На 25 юни (четвъртък) тази година Районно мюфтийство – Сливен проведе еднодневен работен семинар с имамите и преподавателите в летните коран-курсове от региона. Поводът беше предстоящото им стартиране от 1 юли тази година.

Семинарът се проведе под ръководството на районния мюфтия Акиф Акифов, който като домакин приветства всички участници и ги запозна с дневния ред на работната среща. Акифов изказа задоволството си от активността в Районно мюфтийство - Сливен по време на кампанията за подпомагане на ислямското образование през изминалия месец Рамазан. Акцентът в рамките на семинарната програма беше поставен върху необходимостта от засилена подготовка за предстоящите летни коран-курсове, като бяха обсъдени и местата на провеждането им, предвидената програма, учебните материали и т.н. Като координатор на летните курсове по Коран в сливенско Сали Исмаилов запозна колегите си имами и преподаватели с необходимостта от стриктно спазване на епидемични мерки, посочени от Главно мюфтийство, за безопасното провеждане за курсовете. По думите на Исмаилов, очаква се в региона на Районно мюфтийство - Сливен да бъдат сформирани минимум 10 летни коран-курса за деца това лято.

 

Автор: Л. Чаушева