На 25 юни (четвъртък) 2020 година Районно мюфтийство - Шумен проведе еднодневен семинар с преподавателите в летните коран-курсове. Официален гост на работната среща беше председателят на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) Ведат Ахмед.

Районният мюфтия на Шумен Месут Мехмедов се обърна към преподавателите с приветствени слова и представи дневния ред на работния семинар. Председателят на ВМС, след като поздрави преподавателите, направи изказване, свързано със значението и важността на летните курсове по Коран. Други лектори на семинара бяха Джелил Шакир – преподавател от ДУ „Нювваб“ в град Шумен и Осман Тъглъ – гост-имам от Република Турция. Те от своя страна обърнаха внимание на техниките и методите за по-доброто и ползотворно реализиране на курсовете.

Преподавателят от ДУ „Нювваб“ Джелил Шакир се обърна към имамите, като апелира да съдействат на ръководството на училището за набиране на ученици за учебната 2020/2021 година.

Местният координатор на летните коран-курсове, Орхан Басри, изясни как трябва да протичат летните курсове по Коран и запозна преподавателите с мерките, които трябва да се спазват във връзка с епидемичната обстановка в страната.

            Семинарът приключи с дуа, отправена от председателя на ВМС Ведат Ахмед.