Между 25 и 28 август 2020 година Мюсюлманско изповедание в Република България ще проведе XII-ото издание на Националното състезание за художествено четене и наизустяване на Свещения Коран. Това е вече традиционно провеждащата се веднъж на две календарни години надпревара за хафъзи и четци на Корана в страната ни. Участие в нея може да вземат както мъже, така и жени – на възраст до 40 години, като жените ще бъдат оценявани от жури в женски състав. Както обикновено, състезанието и тази година ще се проведе в общо 6 категории:

1.    Художествено четене на Свещения Коран (за участници до 40-годишна възраст);

2.    Джуз „Амме“ наизуст (за участници до 15-годишна възраст);

3.    Джуз „Амме“ наизуст (за участници от 15 до 40-годишна възраст);

4.    5 джуза от Свещения Коран наизуст;

5.    15 джуза от Свещения Коран наизуст;

6.    Целият Свещен Коран наизуст (30 джуза);

 

Състезателната програма ще започне с предварителни състезателни кръгове за участниците, които ще се проведат на 26 и 27 август тази година в град Смолян. Официалната програма на XII-ото Националното състезание за художествено четене и наизустяване на Свещения Коран ще се проведе на 28 август (петък) 2020 година от 10:00 часа в централната джамия на родопския град Мадан, където е и единствената школа за хафъзи в България - Курс за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“.

От тази година Комисията за организиране на Националното състезание за художествено четене и наизустяване на Свещения Коран, въведе изискването всички кандидати да преминават през предварителна атестация от районното мюфтийство по местоживеене. Всички кандидат-участници следва да попълнят и подадат към районния мюфтия по местоживеене или по избор заявление за участие в XII-ото Национално състезание за художествено четене и наизустяване на Свещения Коран, като крайният срок за кандидатстване е 22 юли (сряда) 2020 година. До участие в състезанието ще бъдат допуснати само кандидатите, преминали успешно атестацията от съответното районно мюфтийство.

Заявленията за участие са във вариант за кандидати до 13-годишна възраст включително (като в този случай се попълват от родител или настойник на кандидат-участника) и за кандидати на възраст от 14 до 40 години (попълват се лично от кандидата).

Формуляри на заявлението за участие може да изтеглите по-долу или да намерите в най-близкото Ви районно мюфтийство.

Заявление за кандидат-участници на възраст до 13 години (включително) - ИЗТЕГЛИ

Заявление за кандидат-участници на възраст от 14 до 40 години - ИЗТЕГЛИ

 

За повече информация може да се обърнете към Отдел „Медии и култура“ на Главно мюфтийство на тел.: 02/ 988 20 61, както и към най-близкото Ви районно мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.