На 24 юни (сряда) 2020 година Районно мюфтийство-Русе проведе еднодневен семинар с преподавателите в летните коран-курсове към местното районно мюфтийство. Официални гости на работната среща бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) Ведат Ахмед и директорът на Духовно училище „Мирза Сеид паша“ Тунджай Шериф.

Семинарът беше открит с четене на Коран-и Керим от гост-имама от Република Турция в град Русе Туруду Йълдъръм. Районният мюфтия на Тусе Юджел Хюсню се обърна към преподавателите с приветствени слова и представи дневния ред на работния семинар. В рамките на работната среща бяха обсъждани въпроси, свързани със значението и важността на летните курсове по Коран, техниките и методите за по-доброто им и ползотворно реализиране.

Директорът на ДУ-Русе Тунджай Шериф се обърна към имамите, като апелира да съдействат на ръководството на училището за набиране на ученици за учебната 2020/2021 година. Той даде разяснения относно учебния процес в училището, като акцентира върху привилегиите, които дава учебното заведение.

Местният координатор на летните коран-курсове Неджметин Невинов изнесе кратка лекция относно протичането им в региона и запозна преподавателите с мерките, които трябва да се спазват предвид епидемичната обстановка в страната. Всички имами споделиха мнението и идеите си за по-успешното протичане на летните коран-курсове, както и за различните способи, които биха мотивирали участието на децата в курсовете по Коран.

Председателят на ВМС Ведат Ахмед запозна участниците в семинара с темата за „Методите на преподаване в летните коран-курсове през 2020 години“. Негова беше честта и да закрие програмата на еднодневния работен семинар в град Русе, като отправи дуа и пожела успешно протичане на летните коран-курсове в региона.