На 22 юни (сряда) 2020 година в град Пловдив се проведе работен еднодневен семинар с преподавателите в летните коран-курсове към местното районно мюфтийство. Официален гост на работната среща беше главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи.

Семинарната програма беше открита с приветствия към всички 15 имами от региона от името на домакина, районния мюфтия на Пловдив Танер Вели и официалния гост от Главно мюфтийство д-р Мустафа Хаджи. Сред обсъдените по време на семинара въпроси беше този за значението и важността на провеждането на курсовете по Коран за деца през летния сезон. Районният координатор Осман Осман запозна присъстващите с темата за реализирането на обучението по Коран за деца през настоящото лято, местата на провеждане, предвижданата програма и други важни въпроси. Екрем Ходжев от Районно мюфтийство – Пловдив запозна участниците в семинара с темата за „Методите на преподаване в летните коран-курсове през 2020 години“.

Присъстващите на работната среща имами от Районно мюфтийство – Пловдив, на които им предстои да бъдат преподаватели в местните коран-курсове, имаха възможността да споделят идеите и предложенията си за по-ефективното протичане на обучението.

Официалният гост д-р Мустафа Хаджи закри програмата на еднодневния работен семинар в Пловдив с дуа и с пожелания за успешно протичане на летните коран-курсове за деца на територията на цялата страна.

 

Автор: Л. Чаушева