Ръководството на Районно мюфтийство – Варна проведе срещи с мюсюлманите в няколко населени места в областта

 

В рамките на петъчния ден на 14 февруари тази година Районно мюфтийство – Варна проведе срещи с представители на мюсюлманската общност в няколко населени места в областта.

Районният мюфтия на Варна Нурай Шукри посети село Езерово в Община Белослав, където отслужи петъчната молитва джума намаз. След това беше проведена официална работна среща с представителите на Мюсюлманско настоятелство – Езерово. След като през последните няколко години селото нямаше постоянен имам, отскоро вече има новоназначен такъв. Той е възпитаник на годишния курс за имами „Мустафа Чътлак“ в град Шумен. В тази връзка по време на срещата бяха обсъдени предстоящите дейности през месец Рамазан, очакванията на местното население към новоназначения мюсюлмански проповедник и други въпроси, свързани с функционирането на местното мюсюлманско настоятелство.

Среща беше проведена и с мюсюлманите в кв. Аспарухово в град Варна. Тя се проведе в местната джамия и на нея ръководството на варненското районно мюфтийство беше представено от секретаря Фахредин Молламехмед. След отслужването на празничната мюсюлманска молитва бяха обсъдени проблемите на местните мюсюлмани във връзка с организацията на мюсюлманските погребения. Предложени бяха временни решения на проблема, както и начертан план за по-дългосрочно разрешаване на съществуващите затруднения в тази насока. Местният имам и гостът от Районно мюфтийство – Варна прочетоха обща дуа, с което беше официално закрита срещата.

Третата проведена среща в рамките на петъчния ден беше между наместник-мюфтията на град Провадия Октай Хашим и представители на мюсюлманската общност в село Партизани, Община Дългопол. Хашим извърши петъчната молитва джума намаз в джамията на селото и прочете празничната петъчна проповед. Предвид че Хашим официално встъпи в длъжността си на наместник-мюфтия на Провадия преди месец, той се представи на мюсюлманите в село Партизани и се запозна с тях, проведе среща с председателя на Мюсюлманско настоятелство – Партизани, на която бяха обсъдени животът и проблемите на мюсюлманите в населеното място.

  

Автор: Л. Чаушева